1. Chuẩn mực

CÔNG TY TNHH ICEVINA đặt chuẩn mực là thước đo của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, tuân thủ đúng chuẩn mực ngành và các tiêu chuẩn khác mà ICEVINA có cam kết.

​2. Chính trực

ICEVINA luôn tôn trọng giá trị thật, minh bạch các thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn rõ ràng, không “thổi phồng” sự việc hoặc lừa dối khách hàng, đối tác nhằm đạt mục đích tư lợi.

​3. Thân thiện

ICEVINA coi thân thiện là tiêu chuẩn trong các hoạt động phân phối sản phẩm và trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác nhằm đạt được mục tiêu chung: ICEVINA thân thiện với môi trường và người sử dụng.

4. Bền vững

ICEVINA chọn “Bền vững” làm nền tảng vững chắc trong hoạt động kinh doanh, cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp, khách hàng với các giá trị xã hội:

  • Đối với xã hội: Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và người sử dụng.
  • Đối với nhà đầu tư, đối tác: Chúng tôi mang tới cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn trên tinh thần hợp tác, đồng hành và cùng có lợi.
  • Đối với cán bộ công nhân viên: Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, tích cực và thân thiện để nhân sự có cơ hội phát huy tài năng, phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài.